If you like change, change to us

 

We are an international mid sized group with appetite for innovations, approachable management, lead by objectives / targets which give the opportunity of a wide range of empowerment. We as a growth oriented market leader invite you to join us on our journey from good to great!

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika magazynu/

Responsibilities for candidates employed as warehouse manager:

 

nadzorowanie sprawnego i efektywnego działania magazynu/ efficient and effective warehouse supervising.
organizowanie i koordynowanie pracy personelu magazynowego/ organizing and coordinating the warehouse personnel work.
planowanie i koordynowanie płynnego przepływu towarów i dokumentacji magazynowej, nadzór nad przyjmowaniem i wydawaniem towaru/ planning and coordinating the smooth flow of goods and warehouse documentation, supervising the receipt and goods shiping.
poszukiwanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej/ research and implementation optimal solutions for the efective usege of storage space.
koordynacja funkcjonowania magazynu z pracą działu produkcji, zakupów, jakości/ coordination of the warehouse operation with: production, purchasing and quality departments.
odpowiedzialnść za zgodność stanów magazynowych i bezpieczeństwo przechowywania towarów i użytkowania urządzeń magazynowych/ responsibility for accuaracy of inventory records and sefety of storage and proper use of storage devices.
rozpatrywanie reklamacji związanych z brakami i uszkodzeniami towarów/ complaints management related to inventory record discrepancies and goods damages.
odpowiedzialność za okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji/ responsibility for periodic inventory taking.
odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie oraz wymianę sprzętu i wyposażenia magazynu/ responsibility for the efficient functioning and replacement of warehouse equipment.
przygotowywanie raportów/ reports preparation.


Wymagania kwalifikacyjne/ Requirements:

doświadczenie w zarządzaniu magazynem i logistyką/ experience in warehouse and logistics management.
dobra znajomość procesów magazynowania, dystrybucji i logistyki/ good knowledge of storage, distribution and logistics processes.
znajomość pakietu MS Office/ knowledge of MS Office.
znajomość AX2012 lub innego ERP WMS/ knowledge of AX2012 or other ERP WMS.
odpowiedzialność i samodzielność w działaniu/ responsibility, reliability and self-reliance in action.
komunikatywna znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem/ communicative knowledge of English language will be an advantage.
elastyczność i zaangażowanie w powierzone zadania/ flexibility and engagement to the entrusted tasks.

 

Contact for this position: Marta Celina Rachwał 

 

NORMA Polska Sp. z o.o.
Sławniów,
ul . Długa 2
42-436 Pilica, Poland