If you like change, change to us

 

We are an international mid sized group with appetite for innovations, approachable management, lead by objectives / targets which give the opportunity of a wide range of empowerment. We as a growth oriented market leader invite you to join us on our journey from good to great!

 

Wymagania/ Requirements

Wykształcenie wyższe technicne/ technical education

Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży motoryzacyjnej lub przemysłowej/ Experience in a similar position in the automotive or industrial sector

Wiedza z zakresu narzędzi Control Plan, PPAP, 8D, SPC, FMEA/ Knowledge of quality tools including Control Plan, PPAP, 8D, SPC, FMEA

Znajomość IATF 16949, VDA 6.3, CQI-23 będzie dodatkowym atutem/ Knowledge of IATF16949 & VDA 6.3 & CQI-23 will be an advantage

Umiejętność współpracy w zespole/ Ability to cooperate in a team

Znajomość języka angielskiego/  English skills

 

Obowiązki/ tasks

Udzial w nowych uruchomieniach procesów i produktów/ Participation in new start-ups of processes and products

Tworzenie wymaganej dokumentacji jakościowej/ Creating the required quality documentation

Udzial w analizie wewnęrznych i zewnętrznych problemów/ Participation in in the analysis of internal and external problems

Nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych/ Managing of corrective & preventive actions implementation

Kontakt z klientami w tamtach jakościowych/ Customer service in quality area

Dzienne wsparcie produkcji/ Daily production suport

Monitorowanie wskaźników jakościowych/ Monitoring of quality indicators

 

 

Contact for this position: Marta Rachwał 

 

NORMA Polska Sp. z o.o.
Sławniów,
ul . Długa 2
42-436 Pilica, Poland