If you like change, change to us

 

We are an international mid sized group with appetite for innovations, approachable management, lead by objectives / targets which give the opportunity of a wide range of empowerment. We as a growth oriented market leader invite you to join us on our journey from good to great!

 

Zakres obowiązków:

 • Wdrożenie kultury BHP we wszystkich obszarach zakładu polegającej na stymulowaniu i nadzorze kierowników w zakresie jej wprowadzenia i utrzymania
 • Nadzór i prowadzenie polityki firmy zgodnie z wymaganiami prawnymi odnośnie BHP i Ochrony Środowiska
 • Zarządzanie aspektami środowiskowymi
 • Udział w audytach oraz przygotowywanie dokumentacji do kontroli i inspekcji organów zewnętrznych
 • Wdrażanie rozwiązań służących ograniczaniu wpływu działalności zakładu na środowisko
 • Nadzór nad decyzjami środowiskowymi i raportowaniem
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych
 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji
 • Wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
 • Realizacja i ewidencjonowanie szkoleń BHP wstępnych oraz organizacja i nadzór nad okresowymi
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz wdrażanie działań korygujących
 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska (prowadzenie ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów również w systemie BDO)
 • Nadzorowanie wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska (sprawozdania i raporty do Urzędu Marszałkowskiego, Wód Polskich, KOBiZE, WIOŚ, GIOŚ)
 • Wsparcie przy prowadzeniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP
 • Nadzorowanie prac firm zewnętrznych w zakresie zleconych im zadań, zapewnienie prawidłowości wykonywanych prac oraz ich zgodnoœci z przepisami
 • Przygotowywanie i analiza raportów, statystyk, zestawień z zakresu BHP i ochrony środowiska
 • Pozostałe działania zgodne z Rozporządzeniem dotyczącym służby BHP

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku BHP
 • Min. 5 letni staż pracy w służbie BHP
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Znajomość norm wymagania normy ISO 14001:2015
 • Wymagania normy ISO 45001:2018
 • Znajomość jezyka angielskie będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

Contact for this position: Katarzyna Zofia Drużyńska 

 

NORMA Polska Sp. z o.o.
Sławniów,
ul . Długa 2
42-436 Pilica, Poland